Narzędzia:

Dnia 06-12-2017 godz. 17:06:17

Za: 46 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 49
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 47 46 0 1 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 4 0 4 0 29
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3