Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-12-2017 godz. 09:08:08

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 52 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 20 1 2 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0