Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-12-2017 godz. 09:07:51

Poprawka 1, 2

Za: 54 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 24