Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-12-2017 godz. 16:03:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 46 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 31
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 45 45 0 0 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 1 21 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1