Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 15-11-2017 godz. 13:01:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 0 13 11 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0