Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 15-11-2017 godz. 13:00:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 1 23 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0