Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 15-11-2017 godz. 13:39:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 68 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 11 0 12 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0