Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 15-11-2017 godz. 13:38:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 52 0 3 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 22 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0