Narzędzia:

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dnia 15-11-2017 godz. 13:30:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 17 0 6 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0