Narzędzia:

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dnia 15-11-2017 godz. 13:28:31

Poprawka 3

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 21 1 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0