Narzędzia:

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dnia 15-11-2017 godz. 13:27:47

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 21 1 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0