Narzędzia:

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dnia 15-11-2017 godz. 13:27:10

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 1 56 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0