Narzędzia:

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dnia 15-11-2017 godz. 13:26:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 0 57 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 0 23 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 3 0 0