Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-11-2017 godz. 13:24:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 55 1 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1