Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

Dnia 15-11-2017 godz. 12:56:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 0 23 1 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0