Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Dnia 15-11-2017 godz. 13:18:05

Poprawka

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 2 54 1 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 22 0 2 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0