Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 15-11-2017 godz. 12:55:03

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 21 0 3 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0