Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939

Dnia 15-11-2017 godz. 09:36:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 19 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2