Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 10-11-2017 godz. 15:09:18

Poprawka 1

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 52 0 2 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 23 0 1 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1