Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-11-2017 godz. 15:03:26

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 31 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 4 50 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1