Narzędzia:

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Dnia 10-11-2017 godz. 15:19:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 51 0 2 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 26 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1