Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 10-11-2017 godz. 15:01:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1