Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dnia 19-10-2017 godz. 17:20:41

Poprawka 3

Za: 81 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 12