Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dnia 19-10-2017 godz. 17:20:08

Poprawka 2

Za: 14 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 60 1 59 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 13 1 13 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1