Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-10-2017 godz. 17:14:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 60 58 2 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 15 12 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1