Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Dnia 19-10-2017 godz. 17:13:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 60 59 1 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 24 2 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1