Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce

Dnia 19-10-2017 godz. 12:49:58

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 44 44 0 0 20
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2