Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Dnia 19-10-2017 godz. 17:29:57

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 43 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 42 14 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 1 26 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1