Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dnia 19-10-2017 godz. 17:23:49

Poprawka 4

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1