Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dnia 19-10-2017 godz. 17:21:00

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 58 0 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1