Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

Dnia 18-10-2017 godz. 19:19:46

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 35
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 45 45 0 0 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 18 0 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1