Narzędzia:

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dnia 18-10-2017 godz. 13:39:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 45 0 1 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2