Narzędzia:

Dnia 26-09-2017 godz. 11:58:14

Za: 13 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 78
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 9 0 9 0 55
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 13 13 0 0 20
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3