Narzędzia:

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Dnia 27-07-2017 godz. 12:37:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 58 0 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 23 3 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1