Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dnia 27-07-2017 godz. 12:34:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 54 2 3 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 26 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1