Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dnia 27-07-2017 godz. 12:34:16

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 0 58 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2