Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 27-07-2017 godz. 12:38:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 58 0 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 24 1 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1