Narzędzia:

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Dnia 22-07-2017 godz. 01:57:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 55 0 2 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 0 22 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2