Narzędzia:

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Dnia 22-07-2017 godz. 01:57:30

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 0 56 1 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2