Narzędzia:

Dnia 21-07-2017 godz. 17:33:10

Za: 53 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 0 18 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2