Narzędzia:

Dnia 21-07-2017 godz. 14:21:14

Za: 46 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 34
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 46 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 0 19 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2