Narzędzia:

Dnia 21-07-2017 godz. 12:23:36

Za: 55 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 0 21 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2