Narzędzia:

Dnia 21-07-2017 godz. 09:38:23

Za: 49 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 49 1 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 0 21 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2