Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Dnia 19-07-2017 godz. 19:21:47

Poprawka

Za: 21 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 0 56 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 21 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2