Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Dnia 19-07-2017 godz. 12:06:15

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 54 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 54 2 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 22 3 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0