Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Dnia 19-07-2017 godz. 12:05:46

Poprawka

Za: 21 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 0 54 2 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 20 1 3 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 0 2 0