Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego

Dnia 19-07-2017 godz. 11:22:19

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 83 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 24 2 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1