Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 19-07-2017 godz. 11:18:06

Poprawka 41

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 3 55 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 20 0 6 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0