Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 19-07-2017 godz. 11:16:49

Poprawka 34

Za: 61 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 57 1 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 2 3 19 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0