Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 19-07-2017 godz. 11:16:01

Poprawka 32

Za: 7 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 1 57 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 4 1 20 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0